Headline

வைகோவின் மாவீரர் உரை - வீடியோதமிழ் இனத்தின் விடுதலைக்காக உயிர் நீத்த எம்முயிர் சகோதர சகோதரிகளுக்கான
அஞ்சலி இழை இது....!

தமிழீழ விடிவின் கனவுகளோடு கல்லறைக் கோவில்களில் துயிலும் எமது ஆண்டவர்களுக்கு
நீங்களும் அகல் ஏற்ற விரும்பினால் இந்த சுட்டியை சொடுக்குங்கள்!! வீரவணக்கம்!

november27.net

உங்கள் அஞ்சலிகளையும் வீரவணக்கங்களையும் இங்கே பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.

மாவீரர் தினத்திற்கான உங்களுடைய ஆக்கங்களையும் இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்.

அன்புடன்
சுவாதி.

நன்றி
- தோழி சுவாதி


சென்ற ஆண்டு வைகோ அவர்கள் லண்டனில் ஆற்றிய எழுச்சிமிக்க மாவீரர் உரை

0 comments: